Czynne:
Poniedziałek – Piątek w godz 8.00 – 16.00
Sobota - Nieczynne
W sezonie wymiany opon
Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 17.00
Sobota w godz. 8.00 – 13,00
                                     REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON

  1. Opony zdeponowane w firmie "Cezar" wydawane są na podstawie kwitu magazynowego ( na okaziciela)
  2. Okres przechowywania opon wynosi 6 miesięcy od daty przyjęcia opon.
  3. Opony nieodebrane w terminie 18 miesięcy od daty przyjęcia podlegają złomowaniu
  4. Opłata za usługę przechowania pobierana jest z góry w dniu przyjęcia opon.
  5. Klient może w dowolnym momencie zażądać zwrotu przechowywanego towaru bez możliwości korekty opłaty.
  6. Za zgubiony lub zniszczony towar Firma "Cezar" zobowiązana jest do wypłaty kwoty równej realnej wartości opon zagubionych lub zniszczonych.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

logadol