Czynne:
Poniedziałek – Piątek w godz 8.00 – 16.00
Sobota - Nieczynne
W sezonie wymiany opon
Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 17.00
Sobota w godz. 8.00 – 13,00

 

 

205: szerokość opony w mm

45 : profil opony (stosunek wysokości do szerokości przekroju H/S: 0,45)

R : struktura: radialna

16 : średnica wewnętrzna w calach

83 : indeks nośności

V : indeks prędkości

 

 Definicje innego oznakowania:

Reinf: “Reinforced” : opony posiadające wyższy indeks nośności w rozmiarze
Extra Load: Nowe znakowanie posiadające to samooznaczenie co Reinf
XSE: « X » technologia radialna « S » bezpieczeństwo « E » oszczędność

 

Znak homologacji (hałas): Dyrektywa europejska 2001/43/WE  3 PMSF = 3 Peak Mountain Snow Flake = symbol 3 szczytów górskich z symbolem płatka śniegu Oznaczenie wskazujące dodatkowe osiągi dla opon M+S w warunkach zimowych.  Logo GREEN X: symbol umieszczony za rozmiarem,który Michelin wprowadził do swych nowych gam, w celu identyfikacji „zielonych opon”.Green X oznacza opony o niskim oporzetoczenia, które także oferują wyjątkowy poziom osiągów pod względem przyczepności i przebiegów.

Pewne oznaczenia dodatkowe (N, C, i K1) są obowiązkowe ze względu na rodzaj pojazdów, na których są montowane. Pojazdy te posiadają szczególną charakterystykę techniczną i jeśli nie będą wyposażone we właściwe opony, to auto nie będzie zachowywać się zgodnie z założeniami producenta. Z tego powodu jest wiele przypadków niezadowolenia klientów. Podobnie jest z oponami samonośnymi, na których producenci aut (Audi, BMW) wymagają oznaczania tej technologii w postaci skrótu „RSC” – Run-Flat System Component. Producenci ogumienia stosują własne oznaczenia tej technologii np.: „ZP” - Zero Pressure w Michelin. Używanie opon samonośnych w autach przystosowanych do tej technologii jest obowiązkowe, natomiast w pojazdach nieprzystosowanych zdecydowanie odradzane. Opony, które są dostarczane do pewnych producentów aut posiadają oznaczenie dodatkowe o charakterze technicznym, aby odróżnić je od opon standardowych. Opony te różnią się technicznie od opon standardowych. Przykładowo opona z oznaczeniem G1 posiada niewielkie różnice w wymiarach. Oznaczenie G1 nie jest przypisane do szczególnego producenta auta. Inne oznaczenia o charakterze opcjonalnym (jak: *, MO, AO) są wymagane przez producenta auta, aby wyróżnić opony dostarczane do konkretnej marki auta. Ponowne użycie opon z oznaczeniem dodatkowym zapewni optymalne osiągi auta.

 

 • Konieczne jest co miesięczne sprawdzanie ciśnienia w oponach (łącznie z kołem zapasowym) i korygowanie go, jeśli nie odpowiada już wartości zalecanej. Ciśnienie w oponach należy sprawdzać na zimno (w oponach, które nie toczyły się od co najmniej 2 godzin lub które toczyły się z małą prędkością, lecz nie pokonały odległości większej niż 3 km). Można też na ciepło, dodając 0,3 bara do ciśnienia nominalnego.
 • Napełnienie azotem nie zwalnia użytkownika z obowiązku regularnego sprawdzania ciśnienia w oponach.
 • W przypadku nietypowego spadku ciśnienia konieczne jest sprawdzenie stanu zewnętrznej i wewnętrznej powierzni opony, jak również stanu obręczy i zaworu.
 • Sprawdzanie stopnia zużycia opony (wymiana jest konieczna w przypadku przekroczenia prawnie dopuszczalnego stopnia zużycia) i korzystanie z porad w profesjonalnym serwisie ogumienia w przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia lub różnic w zużyciu między dwiema oponami zamontowanymi na tej samej osi.
 • Każdy przypadek przebicia, przecięcia lub widocznego odkształcenia opony wymaga starannego zbadania przez profesjonalny serwis ogumienia. Nie należy ponownie zakładać opon uszkodzonych lub na których pojazd jechał przez dłuższy czas bez powietrza bez uprzedniego zwrócenia się o opinię do profesjonalnego serwisu ogumienia.
 • W przypadku opon przystosowanych do jazdy w pewnych warunkach bez ciśnienia należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących ich użytkowania, określonych przez producenta.
 • Wszelkie nietypowe objawy, takie jak drgania, hałas czy „ściąganie” pojazdu, wymagają jak najszybszego sprawdzenia przez profesjonalny serwis ogumienia.
 • Wszelkie naprawy opon muszą być obowiązkowo wykonywane w profesjonalnym serwisie ogumienia.
 • Każda opona wykazująca objawy starzenia się lub zmęczenia (spękanie) musi zostać dokładnie zbadana w profesjonalnym serwisie ogumienia, nawet jeśli nie była wcale lub tylko mało używana (przykład: koło zapasowe, koła w przyczepie kempingowej lub wozie kempingowym, koła w przyczepie).
 • Dobór powinien być zgodny z rozmiarem i parametrami ogumienia zamontowanego fabrycznie w pojeździe, określonymi przez producenta danego modelu pojazdu lub przez kompetentne w tym zakresie władze. Wszelkie inne rozwiązania wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez profesjonalny serwis ogumienia, który będzie mógł zaproponować rozwiązanie najlepiej dostosowane do rodzaju użytkowania pojazdu w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Opony zakupione na rynku opon używanych wymagają - przed zamontowaniem w pojeździe - sprawdzenia ich stanu w profesjonalnym serwisie ogumienia.
 • Zdecydowanie zaleca się, aby opony montowane na tej samej osi posiadały identyczną rzeźbę bieżnika.
 • W przypadku równoczesnej wymiany dwóch opon zaleca się, aby opony nowe lub najmniej zużyte zakładać na tylną oś.
 • W przypadku montażu opon zimowych zaleca się zamontowanie w pojeździe 4 jednakowych opon specjalnie przeznaczonych do użytkowania w zimie.
 • Nie należy jeździć z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach, z prędkościami wyższymi od zalecanych w umieszczonym na oponach indeksie prędkości i z obciążeniami wyższymi od zalecanych w umieszczonym na oponach indeksie nośności.
 • Opona dojazdowa nie powinna być wykorzystywana do długotrwałej
  jazdy.

Powinno się odbywać:

 • w przewiewnym, suchym pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wpływem warunków atmosferycznych
 • z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników lub węglowodorów ropopochodnych mogących doprowadzić do uszkodzenia struktury gumy;
 • z dala od wszelkich przedmiotów mogących wniknąć w gumę opony (ostre przedmioty metalowe, drewniane itp.).

Należy unikać długoterminowego składowania opon w stosach, z wyjątkiem przypadku, gdy są założone na obręcz i napompowane, a także nie dopuszczać do zgniecenia ich pod innymi przedmiotami. Ponadto nie należy składować opon w sąsiedztwie źródeł ognia lub żarzących się przedmiotów, jak również w pobliżu wszelkich urządzeń mogących wytwarzać iskry lub wyładowania elektryczne (ładowarki akumulatorów). Podczas obsługi opon zalecane jest stosowanie rękawic ochronnych.

Usługi montażu, demontażu, pompowania oraz wyważania opon powinny być wykonywane z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu i powierzone wykwalifikowanemu personelowi, który jest w szczególności zobowiązany do:

 • przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zasad ustalonych przez producenta dotyczących doboru opon pod względem ich konstrukcji, rozmiarów, indeksu prędkości, indeksu nośności, kategorii: samochód osobowy/dostawczy
 • uprzednich oględzin zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni opony przez pracownika serwisu
 • przestrzegania procedur montażu, demontażu, pompowania i wyważania opon oraz wymogu systematycznej wymiany zaworu;
 • uwzględnienia zaleceń montażowych umieszczonych na bocznych ściankach opony (kierunek toczenia lub strona montażu);
 • utrzymywania ciśnienia użytkowego zalecanego przez producenta opony/producenta auta lub profesjonalny serwis ogumienia;
 • uwzględnienia cech szczególnych dotyczących niektórych nietypowych modeli opon (opony niskoprofilowe, opony przystosowane do jazdy bez powietrza, opony
  samonaprawiające się);

ZUŻYCIE NIESYMETRYCZNE

OBJAWY: Nieprawidłowe zużycie na jednym z brzegów bieżnika z zadziorami gumy widocznymi na krawędziach wzdłużnych.
PRAWDOPODOBNA(E) PRZYCZYNA(Y): Nieprawidłowa zbieżność kół
przednich lub tylnych.
ZALECENIA:
Opona:
może być nadal użytkowana, jeżeli spełnia wymagania określone
przepisami.
Pojazd: ustawienie geometrii (zbieżności) kół zgodnie z zaleceniami
producenta.


ZUŻYCIE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI BIEŻNIKA

OBJAWY: Większe zużycie na środku bieżnika niż na barkach opony.
PRAWDOPODOBNA(E) PRZYCZYNA(Y): Jazda ze zbyt wysokim ciśnieniem
w oponach.
ZALECENIA:
Opona:
sprawdzić i skorygować ciśnienie według zaleceń producenta
pojazdu lub opon. Opona może być nadal użytkowana, jeśli
spełnia wymagania określone przepisami.
Pojazd: nie wymaga żadnych szczególnych działań.


ZUŻYCIE BARKóW OPONY

OBJAWY: Większe zużycie na barkach niż na środku bieżnika
(zaokrąglenie opony).
PRAWDOPODOBNA(E) PRZYCZYNA(Y): Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
i/lub z przeciążeniem; określić przyczynę spadku ciśnienia i usunąć ją
(zaniedbanie, przebicie, zawór itp.).
ZALECENIA:
Opona:
może być nadal użytkowana, jeżeli spełnia wymagania określone
przepisami.
Pojazd: nie wymaga żadnych szczególnych działań.


NIETYPOWE ZUŻYCIE

OBJAWY: miejscowe faliste, strefowe i schodkowe zużycie opon
PRAWDOPODOBNA(E) PRZYCZYNA(Y):
Zjawisko to z reguły dotyczy tylnej osi, która nie jest osią napędową,
i może być skutkiem wielu czynników, takich jak na przykład:
- długotrwała eksploatacja bez rotacji kół/opon na pojeździe,
- nieprawidłowe ustawienie geometrii kół (osi tylnej),
- wadliwa praca zawieszenia.
ZALECENIA:
Opona:
może być użytkowana, jeśeli spełnia wymagania określone
przepisami i nie powoduje wibracji.
Pojazd: sprawdzenie geometrii pojazdu i elementów zawieszenia.


ODERWANIE SIĘ CZOŁA BIEŻNIKA

OBJAWY: oderwanie się całości lub części bieżnika.
PRAWDOPODOBNA(E) PRZYCZYNA(Y):
Tego rodzaju uszkodzenia są następstwem rozwarstwienia elementów
składowych struktury wewnętrznej bieżnika, najczęściej w wyniku:
• przegrzania spowodowanego:
- dłuższą jazdą ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach i/lub ze zbytnim
obciążeniem;
- stosowaniem ogumienia niezgodnego z zaleceniami producenta
pojazdu (indeks nośności/prędkości), ogólną korozją wewnętrznej
struktury metalowej w wyniku powstałych pęknięć, przebić oraz
działaniem różnego rodzaju żrących substancji na strefę bieżnika.
ZALECENIA:
Opona:
do wycofania z eksploatacji.
Pojazd:
- sprawdzić wszystkie opony pojazdu,
- stosować się do zaleceń producenta (indeks nośności/prędkości),
- sprawdzić ciśnienie i skorygować je do poziomu zalecanego przez
producenta opon i/lub pojazdu.

ODKSZTAŁCENIA

OBJAWY: miejscowe wybrzuszenia, pręga lub bąble ze śladami po
uderzeniach (rozcięcia, zadrapania itp.) lub bez śladów
PRAWDOPODOBNA(E) PRZYCZYNA(Y):
Zniekształcenia te są skutkiem przerwania jednej lub wielu nitek kordu
w osnowie opony w wyniku:
- silnego uderzenia o przeszkodę (krawężnik, wybój, mulda/próg
spowalniający itp.),
- ściśnięcia boku opony między obręczą a przeszkodą.
Powstawaniu tego typu uszkodzeń sprzyja zbyt niskie ciśnienie w oponach
oraz przeciążenie pojazdu.
ZALECENIA:
Opona:
do wycofania z eksploatacji.
Pojazd: sprawdzić stan obręczy

SKUTKI JAZDY ZE ZBYT NISKIM CIŚNIENIEM W OPONACH

Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem oznacza nadmierne uginanie się
boków opony, co prowadzi do jej nadmiernego rozgrzewania się
i nieodwracalnych uszkodzeń.
Objawy i skutki jazdy ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach mogą
przyjmować postać:

 • zużycia marmurkowego (pofałdowania) warstwy butylowej od wewnętrznej strony opony, postrzępienia całości lub części warstwy butylowej, całkowitego lub częściowego oderwania się bieżnika, obwodowych rozerwań kordu na bokach opony.


Część objawów jest niewykrywalnych z zewnątrz, stąd konieczność - w razie przebicia opony - jej demontażu w celu sprawdzenia jej stanu.

 

 

 

 

 

 

Opona z objawami zużycia marmurkowego nie nadaje się w żadnym wypadku do naprawy i dalszego użytkowania. 

logadol